Upplevelser av bildterapi, ur ett patientperspektiv

När jag utbildade mig till bildterapeut, gick jag magisterutbildningen vid Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Det ingick att göra en d-uppsats och jag valde att undersöka skapandets potential i bildterapi. Jag ville även veta mer om ifall det hade någon långsiktig betydelse av att ha deltagit i bildterapi. Abstraktet skickades sedan in till ECArTe-konferensen som det året (2007) var i Tallinn. Jag kom med och deltog med en poster – Experiences of Art therapy from a client perspective, Upplevelser av bildterapi, ur ett patientperspektiv.  

 

Upplevelser av bildterapi, ur ett patientperspektiv

Abstrakt

Beskrivningar ur patientperspektiv om upplevelser av att ha skapat i bildterapi var fåtaliga. Syftet var att beskriva vad personer med långvarig smärta, upplevde under skapandet i bildterapi, och den betydelse skapandet i bildterapi tillskrevs, för hur livet såg ut sex månader senare. Fokusgruppsamtal genomfördes med fyra kvinnor som genomgått ett års bildterapi. Innehållsanalys gav tre teman: 1) skapa via känsla och egna val ger flow 2) gruppen och bilden bär och utvecklar processen i skapandet, 3) skapa utvecklar inre resurser och ger styrka till livshantering. Att skapa utifrån känsla med valmöjligheter upplevdes meningsfullt. Färgernas, bildtemats och materialets känslokontaktande egenskaper och lagom utmaning av egna krav, gav flöde i skapandet, uttryck av egna behov och möjlighet att finna mening. Gruppens och bildens processbärande egenskaper ökade tillit, stimulerade till samtal och till utveckling av inre styrka och hanteringsstrategier. Efter sex månader upplevdes livshanteringen förbättrad. 

 

 

 Bild1
Är du nyfiken på att höra mer om uppsatsen eller någonting annat om bildterapi?

Välkommen att höra av dig!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.