Mer om mig

 

Mitt intresse för bildterapi väcktes för ett 20-tal år sedan då jag började arbeta på Smärtrehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus. Så småningom genomförde jag magisterprogrammet i Bildterapi (2007) vid Vårdvetarhuset Umeå universitet, med Birgitta Englund som kursansvarig. Därefter medverkade jag med min D-uppsats ”Art therapy from a clients perspective”, i samband med en posterpresentation på ECArTE-konferensen i Tallinn 2007. År 2017 var det återigen dags för en posterpresentation och den här gången var det på ECArTE-konferensen i Krakow. Jag har deltagit i ett flertal själverfarenhetskurser i bildterapi, ex mindfulnessbaserat bildarbete och har olika utbildningar i samtalsmetodik. Jag har även haft förmånen att ha haft handledning i bildterapi av en bildpsykoterapeut med formell handledarutbildning. Jag kan verkligen rekommendera att ha handledning om det är möjligt, arbetet fördjupas och insikter om viktiga steg blir möjliga. 

Det är en fantastisk förmån att arbeta som bildterapeut, och jag har otaliga gånger sett nyttan med skapande aktiviteter i sig i arbetet som både arbetsterapeut och bildterapeut och med den kreativa potential som bildterapi bidrar med som helhet i terapeutiskt syfte. Jag alltid känt betydelsen av att ha en bra terapeutisk grund att stå på i arbetet som bildterapeut, vilket gjorde att jag slutförde grundläggande psykoterapeutisk kompetens 2013. Privat målar jag gärna på fritiden, vilket jag upplever berikar min uppgift som bildterapeut och förmågan att känna in de tankar och känslor som skapade bilder väcker inom mig.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta utifrån ett kognitivt beteendeinriktat förhållningssätt och av teamarbete med sjukgymnast, psykolog, socionom och läkare. Jag inspireras av ACT, acceptance and commitment therapy, som handlar om att ställa sig själv existentiella frågor om vad vi vill med våra liv, agera i enlighet med det, acceptera det vi inte kan förändra och skapa, leva ett rikt och meningsfullt liv. Mindfulnesstekniker används ofta här. Självklart varierar den terapeutiska grunden utifrån behov hos den som kommer och vad som är i fokus att förändra. 

 DSC_3094
Jag arbetar under tystnadsplikt och är medlem  i Svenska riksförbundet för bildterapeuter och företräder de etiska principer som ingår där.

 

 

 

 

Comments are closed.