Bildterapi, ACT, Stressreducering

Jag möter ofta människor i behov av att stressreducerande strategier, då livets trappsteg varit för krävande att gå på och då smärta, ångest och sömnbrister försvårat möjligheten att återta rodret. I bildterapi jobbar jag då inledningsvis med stabiliserande teman, och att med hjälp av hemuppgifter öva det som framkommit fungera…

Läs mer

Upplevelser av bildterapi, ur ett patientperspektiv

När jag utbildade mig till bildterapeut, gick jag magisterutbildningen vid Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Det ingick att göra en d-uppsats och jag valde att undersöka skapandets potential i bildterapi. Jag ville även veta mer om ifall det hade någon långsiktig betydelse av att ha deltagit i bildterapi. Abstraktet skickades sedan in till…

Läs mer

Välkommen till Bildkompassen

Bildkompassen hälsar Dig välkommen, och vad kan vara bättre än ett första blogginlägg med några rader kring varandets betydelse för görandet?   En människa har många dimensioner av existens i sig, varandets dimension är en av dem. Jag tänker att varandet är en av ursprungsnyanserna i vad det innebär att vara människa,…

Läs mer