Bildterapi

 

Bildterapi är en terapeutisk metod där skapande material ingår. Bildterapi kan inledas med avslappning, för att sedan låta verbalt och icke verbalt uttryck ta vid. Jag är van att jobba målinriktat med tydliga ramar och har erfarenhet av arbete med mål av b la bearbetande, självstärkande, affektutvecklande, stressreducerande och personlighetsutvecklande karaktär.

Bildterapi handlar ofta om att uttrycka bearbeta och acceptera olika erfarenheter, tankar och känslor kring sig själv och sin situation. Genom reflektion kring bilden ökar förutsättningen att få mer tillgång till sig själv och sina resurser, utveckla egen medvetenhet om vad som är viktigt i livet och ge förutsättningar att vara mer in nuet, minska stress och få kontroll. 

Bildterapin kan även användas för att förtydliga känslor och tankar som ingår i ett beteende. Här är dialogen med bildterapeuten viktig för att vidga perspektiv och för att formulera sig kring utvecklingssteg som skulle vara bra att öva på i vardagen. 

 

Det handlar inte om att kunna måla eller utveckla konstnärlig talang, snarare om att leka och uttrycka sig själv på ett fritt och kreativt sätt. Fokus är på dig, att hitta din egen kraft och att få verktyg att använda i vardagen.

klotterbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.